Suomi English
Uutiset
Uutiset

Kopsan osayleiskaavan luonnos nähtävillä 24.10. ? 22.11.2011

Julkaistu: 21.10.2011

Kopsan tuulivoimapuiston osayleiskaava
Raahen kaupunginhallitus 17.10.2011 § 309 on päättänyt asettaa Kopsan Pirttiselän ja Nahkakallion alueelle sijoittuvan Kopsan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen ja muun valmisteluaineiston MRL:n 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 24.10. – 22.11.2011 väliseksi ajaksi. Osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto ovat nähtävillä Raahen teknisessä palvelukeskuksessa, Ruskatie 1, Pattijoki ja kaupungin Internet-sivuilla www.raahe.fi.

Osayleiskaavaluonnosta koskevat mielipiteet osoitetaan kirjallisena Raahen kaupunginhallitukselle ja ne tulee toimittaa 22.11.2011 klo 15.00 mennessä Raahen kaupunginvirastoon (Raatihuone), tai postitse osoitteella Raahen kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 62, 92101 RAAHE.

Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 1100 hehtaaria. Tavoitteena on kaavoittaa alueelle laajimmillaan 23 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Osayleiskaava laaditaan Puhuri Oy:n aloitteesta.

Kopsan tuulivoimapuiston osayleiskaava laaditaan maankäyttö ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueella (tv-alueilla).

Yleisötilaisuus
Kopsan tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnosta koskeva yleisötilaisuus järjestetään 2.11.2011 kello 17.30 – 20.00 Raahen Kauppaporvarin Fregattisalissa, os. Kirkkokatu 28, 92100 RAAHE. Asiasta ovat kertomassa hankkeesta vastaavan (Puhuri Oy) ja kaavakonsultin (FCG Finnish Consulting Group Oy) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Lisätietoja:
Raahen kaupunki
Kaavoituspäällikkö Kaija Seppänen, Raahen kaupunki
puh. 044 439 3575, sähköposti: etunimi.sukunimaahe.fi
Kaavasuunnittelija Mathias Holmén, Raahen kaupunki
puh. 040 830 3159, sähköposti: etunimi.sukunimaahe.fi
Kaavakonsultti
Arkkitehti SAFA Petri Tuormala, YKS-415,
FCG Finnish Consulting Group Oy
puh. 040 573 0076, sähköposti: etunimi.sukunimcg.fi
Hankevastaava
Pauli Maaninka, tekninen päällikkö, Puhuri Oy
puh. 050 454 9289, sähköposti: etunimi.sukunimuhuri.fi