Suomi English
Uutiset
Uutiset

Puhuri Oy:n Kopsan tuulipuiston toisen vaiheen rakennustyöt alkaneet

Julkaistu: 31.10.2013

Puhuri Oy:n Raahen Kopsassa sijaitsevan tuulipuiston toisen vaiheen investointipäätös on tehty. Toiseen vaiheeseen tulee kahdeksan Vestaksen V126 tyypin voimalaa, napakorkeudeltaan 137 metriä. Toisen vaiheen voimalat ovat nimellisteholtaan sekä roottorin halkaisijaltaan hieman suurempia kuin ensimmäisessä vaiheessa, mutta napakorkeudeltaan hieman matalampia. Puiston ensimmäinen vaihe koostuu seitsemästä Siemensin toimittamasta tuulivoimalasta.


Yksittäisen tuulivoimalan nimellisteho on 3,3 megawattia ja kahdeksan voimalaa yhdessä tuottavat arviolta yli 90 GWh sähköä vuodessa. Puisto liittyy Elenian 110 kV:n voimalinjaan uuden Nahkakallion muuntoaseman kautta. Investoinnin kokonaisarvo on noin 40 miljoonaa euroa.
Puhuri Oy jatkaa hankkeidensa kehittämistä suunnitelmien mukaan. Suurena apuna tässä on, että Raahen alueen tutka-asia saatiin kuluneena kesänä ratkaistua erillisellä lailla. Ilman tätä lakia tämä Kopsan toisen vaiheen investointi olisi jäänyt tekemättä. Lain mukaan yhtiö tukee Puolustusvoimien rinnakkaistutkan hankintaa 400.000 eurolla.


Kopsan toisen vaiheen koneiden odotetaan olevan tuotannossa ensi syksynä. Maanrakennustyöt ovat alueella jo alkaneet ja perustustyöt tehdään pääosin keväällä 2014.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Antti Vilkuna puh 0440 220 919   antti.vilkunuhuri.fi

hankekehityspäällikkö Harri Ruopsa puh 0400 730 793 harri.ruopsuhuri.fi

projektipäällikkö Tuomas Ylimaula puh 050 4549 289 tuomas.ylimauluhuri.fi


Puhuri Oy on tuulivoimaa kehittävä Kanteleen Voima Oy:n tytäryhtiö. Kopsan tuulipuiston lisäksi yhtiöllä on käynnissä Ketunperän hanke Raahessa, Vuohtomäen hanke Pyhäsalmessa sekä Parhalahden hanke Pyhäjoella sekä lukuisia esiselvityksiä mahdollisista tuulivoimapuistoista eri puolella Suomea.

Kanteleen Voima Oy on lokakuussa 2006 perustettu sähköntuottaja, jonka liikevaihto on noin 35 M€. Yhtiön omistavat 25 yksityis- ja kuntaomisteista suomalaista pientä ja keskisuurta energiayhtiötä. Kanteleen Voima omistaa Haapaveden turvelauhdevoimalaitoksen. Yhtiön palveluksessa on noin 40 henkeä, mutta yhteistyökumppaneineen yhtiö työllistää noin 300 suomalaista.