Suomi English
Uutiset
Uutiset

Kopsan äänimittausten raportit valmistuneet

Julkaistu: 11.11.2014

Kopsan tuulipuistoon liittyvät äänimittaukset on saatu päätökseen ja Työterveyslaitoksen (TTL) mittausraportti on valmistunut. Äänimittaukset suoritettiin ajanjaksolla 7.4. – 11.9.2014 sekä ulkona että sisällä puistoa lähellä olevassa kiinteistössä, jossa asukkaat ovat kokeneet tuulivoimaloiden äänen häiritseväksi. Mittausten tekemisestä on sovittu Raahen kaupungin kaavoitus- ja ympäristötoimen kanssa.
Pitkään mittausjaksoon vaikuttivat oikeiden tuuliolosuhteiden odottaminen. Tavoitteena oli tehdä mittaukset laaja-alaisesti eri tuulennopeuksilla ja saada mitattua äänekkäimpien tilanteiden äänitasoja. Riittävän kovat ja oikeasta suunnasta puhaltavat tuulet saatiin lopulta taltioitua ja riittävän kattava mittausaineisto varmistettua.


Samaan aikaan Työterveyslaitoksen mittausten kanssa alueella tehtiin ulkoäänimittauksia, tuulivoimaloiden äänimittauksiin erikoistuneiden asiantuntijoiden (ÅF Consultin) toimesta. Molemmissa mittauksissa onnistuttiin hyvin kartoittamaan erilaiset olosuhteet sekä sisä- että ulkoäänien osalta kyseisessä kiinteistössä Kopsan tuulipuiston läheisyydessä. ÅF Consultin mittaustulokset olivat linjassa Työterveyslaitoksen mittausraportissa esitettyjen arvojen kanssa.


Tuulivoimakonsultti Etha Wind vertaili ulkoäänimittausten tuloksia viimeisimpien ympäristöministeriön ohjeistuksen – Tuulivoimaloiden melun mallintaminen (ympäristöministeriö, OH 2/2014) – mukaisesti tehtyjen mallinnusten kanssa. Melumittausten ja tietokonemallinnusten välillä on selkeä yhdenmukaisuus. Mallinnukset antavat kuitenkin hieman suurempia äänitasoja kuin todelliset mittaukset. Mallinnukset jättävät siis oikeaoppisesti jonkin verran turvamarginaalia todellisiin äänitasoihin verrattuna.
Yhteenvetona mittaustuloksista voidaan todeta, että valtioneuvoston päätöksen 993/92:n mukaiset tai Asumisterveysohjeen 2003-1 mukaiset enimmäis- tai ohjearvot eivät ylity sisä- taikka ulkotiloissa.

Raportit ovat ladattavissa Kopsan tuulipuiston sivulla.

Lisätietoja:
Projektijohtaja Toni Krankkala puh 0405 365 106 toni.krankkaluhuri.fi
Toimitusjohtaja Antti Vilkuna puh 0440 220 919 antti.vilkunuhuri.fi
Hankekehityspäällikkö Harri Ruopsa puh 0400 730 793 harri.ruopsuhuri.fi
Tekninen asiantuntija Teppo Hilakivi puh 0408 359 016 teppo.hilakivuhuri.fi