Suomi English
Uutiset
Uutiset

Puhuri Oy

Puhuri Oy on suomalainen tuulipuistoja kehittävä ja puistojen valmistuessa omistajilleen sähköä tuottava yhtiö. Puhuri Oy on Kanteleen Voima Oy:n tytäryhtiö, jonka omistavat Katternö ryhmä, Suomen Voima Oy, Kaakon Energia Oy, Valkeakosken Energia Oy ja Ålands Elandelslag.

Puhuri Oy:n tavoitteena on olla valtakunnallisesti merkittävä tuulivoimayhtiö, joka tuottaa ympäristöystävällistä sähköä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Puhuri aikoo rakentaa tuulivoimaa tuulisille, mutta ympäristön ja ihmisten kannalta järkeville paikoille.

Puhurin hankkeet ja valmistuneet tuulipuistot

Yhtiöllä on tällä hetkellä tuulivoimahankkeita kehitteillä useamman sadan megawatin edestä. Raaheen Kopsan kylään on valmistunut 17 tuulivoimalaa käsittävä 54 MW:n tuulipuisto ja Pyhänkoskelle neljän tuulivoimalan tuulipuisto. Puhurin hallinnoimien tuulipuistojen kokonaisteho on tällä hetkellä 81 megawattia.

Lisäksi Puhuri Oy:lla on tuulipuistojen rakentamiseksi käynnissä YVA- ja osayleiskaavamenettelyjä Pohjois-Pohjanmaalla (Pyhäjävi, Raahe, Pyhäjoki) ja Lapissa, sekä useita hankkeita esiselvitysvaiheessa eri puolilla Suomea. 

Video tuulipuiston rakentamisesta

Katso video tuulipuiston rakentamisen vaiheista alla.

 

Radio Pookin tietoiskut tuulivoimasta

Tuulivoimahankkeen luvittaminen

Tuulipuiston rakentaminen

Puhurin tuulipuistohankkeet

Maaomistajan näkökulma (Raahen kaupunki)